U maakt gebruik van Internet Explorer 11. Deze browser wordt niet meer ondersteund.

Voor een optimale gebruikerservaring adviseren we u een andere browser te installeren. QV eHerkenning ondersteunt de laatste versies van: Edge, Chrome, Firefox en Safari.

Shape
Banner
EH

Onze dienstverlening vraagt dat wij aan de strengste eisen voldoen op het gebied van gegevensbescherming van gebruikers, beveiliging van data en misbruik van data en identiteiten in het algemeen. Onze QuoVadis eHerkenning dienstverlening is ISO 27001 gecertificeerd en onze processen voldoen aan de eisen die het Afsprakenstelsel Elektronische Toegangsdiensten aan ons stelt. De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) ziet hier onder andere op toe.

Onze Algemene voorwaarden, Gebruikersvoorwaarden en privacy statement zijn in dit licht opgesteld. Zij zijn vooral opgesteld ter bescherming en verduidelijking van de rechten van de dienstafnemer en de gebruiker. Natuurlijk zijn er ook verplichtingen voor de dienstafnemer en de gebruiker, denk hierbij bijvoorbeeld aan de verplichting tot betaling van de factuur of toezien op rechtmatig gebruik van het inlogmiddel.

De eerdere versie(s) van de voorwaarden kunt u opvragen via https://support.qv-eherkenning.nl/contact/

Overzicht